הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
משרד החינוך, סלתרבות ארצי, תרבות לישראל, החברה למתנסים, התנועה הקיבוצית, הסתדרות העובדים, משרד הביטחון, משטרת ישראל, שב"ס, הסתדרות המורים, ועדי עובדים ברחבי הארץ, חברת הזרע, טבע, מטה אשר, עיריות, מועצות מקומיות, מושבים, תע"ש, אירגון הגנים הפרטיים, בתי ספר, בתי אבות, בתי דיור מוגן... ועוד                        

 

הלקוחות שלנו

 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733