הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
רומנסה ספרדית
עם
ניצה טרמין
שירים בלדינו
וסיפורים מבית סבא בסלוניקי
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733