הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
בחיים הכל עובר
רוחלה אלה
זמר יווני,
      חפלה יוונית
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733