הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
נשמה יהודית
לימור שפירא
פיוטיפול
פיוטיפול
פיוטיפול
פיוטיפול
צלילי הכליזמר
העיירה היהודית
נשות חווה
רומנסה ספרדית
ניצה טרמין
מוסיקה יהודית
לפרטים: קליק על כל תמונה
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733