הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
הגוף מדבר
מפגש מחול
 
הגוף מדבר – השפה בה אנשים מדברים אחד עם השני בנויה בעיקרה משפת גוף, המבטאת את האופי האישי של כל אחד.
הגוף מדבר בכמה שפות, שיודגמו דרך 4 מערכות שונות במהלך המפגש.
כל תמונה מורכבת מריקוד הסבר והפעלה או הדגמה.
בתמונה הראשונה אנחנו מראים איך אנשים מדברים אחד עם השני בעזרת הגוף, איך בריקוד שני אנשים יכולים להפוך לגוף אחד, תוך יצירת איזונים שונים של הכוחות היוצרים גופים שונים.
בתמונה השנייה אנחנו מראים את מקור ההשראה של שפת הגוף האנושית מעולם החיות.
בתמונה שלישית מראים איך מצבי הרוח השונים משפיעים על הגוף, על היציבה, ההליכה המשתנה והביטוי שמתקבל במפגשים בין טיפוסים שונים.
בתמונה הרביעית מראים איך גוף מחזר אחרי גוף אחר דרך הריקוד.
ארבעת המערכות בנויות מתמונות קצרות של ריקוד והמחשה של הריקוד במצבים שונים מחיי היומיום.
 
מאושר ע"י סל תרבות ארצי

מיועד לכיתות א' – ו'
עד 90 משתתפים
יוצרים ומבצעים      מיה שטרן ותומר שרעבי
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733