הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
אאידישע מאדרה
יוני אילת, דגנית דדו ורוביק רוזנטל