הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
להזמנת
מופעים פנו
ל
גל תרבות
להזמנת כרטיסים
למופע ב-09.01.16
"לוטוס" 
טל' 08-9467890
08-9364979
כרטיסים לקבוצות מאורגנות ניתן להשיג בגל תרבות
טל' 08-9349720
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733