הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
להקת סילבר
מאושר ע"י סל תרבות ארצי ופמי פרמיום - תרבות לפריפריה
בהדרכתו של שמעון מנצורה
מיועד לכיתות א' עד יב'
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733