הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
רומנסה ספרדית
עם
ניצה טרמין
שירים בלדינו
וסיפורים מבית סבא בסלוניקי