הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
ויוה איטליה
אורית אריאלי
קטע שהוצג בחשיפת גל תרבות בבית ציוני אמריקה ב 19.05.15 
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733