הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
אני לא רוסי,
אני אוקראיני
הרצגה מרגשת ומרתקת 
עם
דין מירושניקוב
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733