הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
אאידישע מאדרה
יוני אילת, דגנית דדו ורוביק רוזנטל
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733