הפקות ושיווק אירועי תרבות

טל' 08-9349720  פקס 08-9349733

HOME
יוצקים תוכן בכל אירוע תרבות
mic5, mic, microphone, voice, audio, radio, interview
graduation, graduation, hat, education
 
Facebook
 gtarbut@012.net.il    גל תרבות   טל' 08-9349720  פקס 08-9349733